Gebiedspilot Breedschot

"Bottum-up" gebiedsvisie:

Hoe zien we samen de toekomst van ons gebied?

Rol gebiedsregisseur

De gebiedsregisseur stimuleert deelname van stakeholders aan het proces.

 Hij ziet er op toe dat ieders belangen gerespecteerd worden en bewaakt het gezamenlijke belang van het gebied.  

Hij helpt initiatiefnemers zoeken naar mogelijkheden voor verbinding en kansen en bewaakt het proces.

Vragen?

info@deruyterhof.nl

06 22 99 54 14
DeRuyterhof Ondernemerscoaching * Advies *Mediation
Ervaring in het ondernemersvak en visie op ondernemerschap
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn